Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

lilacwine
6682 8b2e 390
Reposted from4777727772 4777727772 viayanek yanek

April 17 2018

lilacwine
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
lilacwine
przybądź i jeżeli chcesz mi coś zarzucić,
zarzuć mi ręce na szyję.
— leopold staff
Reposted fromdried dried viacrambie crambie
lilacwine
Reposted fromSchohns Schohns viamrrru mrrru
lilacwine
7860 f807 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
lilacwine
8802 9bca 390
lilacwine
0362 71a3 390
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 16 2018

lilacwine
6927 4ab8 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaapatyczna apatyczna

April 15 2018

lilacwine
lilacwine
7397 b3c1 390
Reposted from4777727772 4777727772
lilacwine
Najgorsze nie było to, że odczuwałem smutek.
Najgorsze było to, że naprawdę nic nie czułem.
— Piotr Bucki – Złap równowagę. Jak mądrze żyć z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym?
Reposted fromnyaako nyaako viaNothingIsTrue NothingIsTrue
lilacwine
1137 cf8f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
lilacwine
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianutt nutt
lilacwine
8915 6358 390
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
lilacwine

April 14 2018

lilacwine
9087 d865 390
Reposted from4777727772 4777727772 viapsychoviolet psychoviolet
9009 3398 390

April 12 2018

lilacwine
3687 2b3f 390
Reposted from4777727772 4777727772

April 11 2018

lilacwine
Play fullscreen
pamiętam jak..
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
lilacwine
Reposted fromsarazation sarazation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl